Kirkenes kompetansesenter er et studiesenter som gir tilbud til voksne som ønsker å lære mer. Vi har ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring og realkompetansevurdering for voksne. I samarbeid med kommunene i Øst-Finnmark jobber vi for bedre og mer forutsigbare tilbud om desentralisert og fleksibel høyere utdanning, samt etter og videreutdanning. Vi organiserer «off campus» eksamener for studenter som følger desentraliserte- eller nettstudier.

 

VI HAR FÅTT NY HJEMMESIDE

LOGG INN PÅ https://www.svk.no/

 

Hurtiglink på forsiden til Sør-Varanger kommune.

Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet

Les mer...

Grunnskoleopplæring for voksne - start høsten 2021- oppmelding

Grunnskole - start høsten 2021

Sør-Varanger kommune ved Kirkenes kompetansesenter gir tilrettelagte opplæringst...
Les mer...

Eksempeltest norsk

Før oppmelding til offisielle norskprøver

Hvis du ønsker å se hvordan ditt nivå i norsk er før du melder deg opp til avslu...
Les mer...

Forespørsel om norskkurs

Ta kontakt om du er interessert i norskkurs.
Les mer...

Mangfoldig kompetansesenter!

Norskkursene ved kompetansesenteret har deltakere fra 20 nasjoner, og som snakke...
Les mer...