Kirkenes kompetansesenter er et studiesenter som gir tilbud til voksne som ønsker å lære mer. Vi har ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring og realkompetansevurdering for voksne. I samarbeid med kommunene i Øst-Finnmark jobber vi for bedre og mer forutsigbare tilbud om desentralisert og fleksibel høyere utdanning, samt etter og videreutdanning. Vi organiserer «off campus» eksamener for studenter som følger desentraliserte- eller nettstudier.

 

Velkommen til Kirkenes kompetansesenter

Kirkenes kompetansesenter er et studiesenter som gir tilbud til voksne som ønsker å lære mer. Vi har ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring og realkompetansevurdering for voksne. I samarbeid med kommunene i Øst-Finnmark jobber vi for bedre og mer forutsigbare tilbud om desentralisert og fleksibel høyere utdanning, samt etter og videreutdanning. Vi organiserer «off campus» eksamener for studenter som følger desentraliserte- eller nettstudier.


Les mer...

Åpningstider sommer 2017

Vi har redusert åpningstid i sommer: Uke 26-28: Kontortid 09.00-13.00 Uke ...
Les mer...

Neste norskprøve er i desember 2017.

Avsluttende prøver i norsk, alle nivå fra A1 til B2, skriftlig og muntlig

Påmelding til neste norskprøve er 11.-20. oktober. For mer informasjon se: ht...
Les mer...

Fleksibel lærerutdanning starter i Kirkenes høsten 2017

UiT starter 5 årig lærerutdanning 1-7 og 5-10 med studiegruppe i Kirkenes

Trenger du prekvalifisering i matematikk? ta kontakt med Tore Nesheim, se neders...
Les mer...

Velkommen på kurs

Hvis du ønsker å registrere deg på kurs, så ta kontakt på komsen@svk.no , tlf 98...
Les mer...

Eksempeltest norsk

Før oppmelding til offisielle norskprøver

Hvis du ønsker å se hvordan ditt nivå i norsk er før du melder deg opp til avslu...
Les mer...

Forespørsel om norskkurs

Ta kontakt om du er interessert i norskkurs.
Les mer...