Kirkenes kompetansesenter er et studiesenter som gir tilbud til voksne som ønsker å lære mer. Vi har ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring og realkompetansevurdering for voksne. I samarbeid med kommunene i Øst-Finnmark jobber vi for bedre og mer forutsigbare tilbud om desentralisert og fleksibel høyere utdanning, samt etter og videreutdanning. Vi organiserer «off campus» eksamener for studenter som følger desentraliserte- eller nettstudier.

 

Velkommen til Kirkenes kompetansesenter

Kirkenes kompetansesenter er et studiesenter som gir tilbud til voksne som ønsker å lære mer. Vi har ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring og realkompetansevurdering for voksne. I samarbeid med kommunene i Øst-Finnmark jobber vi for bedre og mer forutsigbare tilbud om desentralisert og fleksibel høyere utdanning, samt etter og videreutdanning. Vi organiserer «off campus» eksamener for studenter som følger desentraliserte- eller nettstudier.


Les mer...

Grunnskoleopplæring for voksne- oppmelding

Grunnskole, eventuelt også grunnleggende ferdigheter

Sør-Varanger kommune ved Kirkenes kompetansesenter gir tilrettelagte opplæringst...
Les mer...

Norskprøver våren/sommeren 2020

Avsluttende prøver i norsk, alle nivå fra A1 til B2, skriftlig og muntlig

Det er nå åpent for å melde seg på norskprøver og for gjennomføring av norskprøv...
Les mer...

Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven våren/sommeren 2020

Påmelding

Det er nå åpent for å melde seg på samfunnskunnskapsprøven eller statsborgerprøv...
Les mer...

Eksempeltest norsk

Før oppmelding til offisielle norskprøver

Hvis du ønsker å se hvordan ditt nivå i norsk er før du melder deg opp til avslu...
Les mer...

Forespørsel om norskkurs

Ta kontakt om du er interessert i norskkurs.
Les mer...

Utleie av lyd-bildestudio

Effektiv teknologi sparer tid og penger

Gjennomføring av møter, internopplæring med mer per lyd-bilde, kan spare deltake...
Les mer...