50 timers kurs i samfunnskunnskap

De som har rett og plikt eller plikt til norsopplæring har også plikt til 50 timer opplæring i samfunnskunnskap. Vi arrangerer disse kursene for forskjellige språkgrupper til forskjellige tider, og setter opp nye kurs ved behov.

De som er registrert som elever hos oss, og de vi ser er registrert bosatt i kommunen, vil bli kontaktet i forbindelse når relevante kurs planlegges, og får anledning til å registrere seg som deltakere.

Russisk og engelsk gjennomføres med lærer i klasserommet. For øvrige språk kjøper vi inn tjenesten fra Introduksjonssenteret i Drammen.

Kursene følger læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Ønsker du å ta kurs i samfunnskunnskap, eller har spørsmål, ta kontakt med oss.