Kirkenes kompetansesenter er et studiesenter som gir tilbud til voksne som ønsker å lære mer. Vi har ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring og realkompetansevurdering for voksne. I samarbeid med kommunene i Øst-Finnmark jobber vi for bedre og mer forutsigbare tilbud om desentralisert og fleksibel høyere utdanning, samt etter og videreutdanning. Vi organiserer «off campus» eksamener for studenter som følger desentraliserte- eller nettstudier.

 

Statsborgerskapsprøve og samfunnskunnskapsprøve

Prøvene gjennomføres torsdag 14.mars 2019

Oppmøte kl 08.45

Påmeldingsfrist 15.februar

Forbehold om ledig plass!

Pris:

Samfunnskunnskapsprøven:  kr 900,-

Statsborgerprøven: kr 900,-

 


         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Les mer...

Mangfoldig kompetansesenter!

Norskkursene ved kompetansesenteret har deltakere fra 20 nasjoner, og som snakke...
Les mer...