obligatorisk prøve i samfunnskunnskap

For de som har fått innvilget opphold fra og med 1. september 2013

Alle som har fått opphold etter 1. september 2013, med rett og plikt, eller plikt til norskopplæring med samfunnskunnskap, har plikt til å ta en avsluttende prøve i samfunnskunnskap.

For de som følger undervisning ved kompetansesenteret, vil slik prøve bli arrangert i etterkant av gjennomført kurs i samfunnskunnskap.

for mer informasjon trykk her

10. november 2014 Les mer...

Eksempeltest norsk

Før oppmelding til offisielle norskprøver

Hvis du ønsker å se hvordan ditt nivå i norsk er før du melder deg opp til avsluttende prøve i norsk (A2, B1) eller Bergenstest (B2), så har du mulighet til å avlegge eksempeltest på Kirkenes kompetansesenter. Testen vil rettes av en av våre erfarne lærere, og du får testresultatet sammen med en evaluering. Evalueringen forklarer resultatet og peker på områder som bør prioriteres, for å videreutvikle norskkunnskapen i henhold til krav for de ulike testene.

21. november 2012 Les mer...

Norskprøver

De tradisjonelle, skriftlige norskprøvene fases i år ut, og erstattes av digitale prøver fra vår 2014. Norskprøve 2 og 3 blir avviklet for siste gang i oktober 2013. Første mulighet for å gå opp til den nye norskprøven er i mai 2014. I 2014 vil det bli avviklet norskprøver to ganger, i mai/juni og november /desember. Dato for prøvene og påmeldingsfrister blir publisert på vox.no/prøver i løpet av høsten.

14. august 2013 Les mer...