BEGYNNERKURS I NORSK VÅREN 2021-TRINN 2

 

 

 

 

Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet har fått flere henvendelser om norskopplæring fra arbeidsinnvandrere på ettermiddagstid og vil arrangere begynnerkurs i norsk for de med middels til rask progresjon.

Tidsrom: 12.01.21 – 16.03.21

Omfang: 30 t

Kursdag: tirsdag

 

Tidspunkt: kl. 16.00 – kl. 18.30

Pris:             2.800,-

Materiell:   1.184,-

Lærer: Liza Stepanova

 

Dette er oppfølgning av trinn 1 som startet  i høst. For de som har fulgt trinn 1 vil det ikke tilkomme materiell. Kurset passer for de som kan bruke enkelt språk muntlig og skriftlig (A1 nivå).

Vennligst gi beskjed ved påmelding om det er deltaker selv, eller bedrift som skal betale.

Bindende påmelding til:  komsen@svk.no innen 07.01.21

 

For ytterligere info kontakt 98 26 84 33