Fleksibel lærerutdanning starter i Kirkenes høsten 2017

UiT starter 5 årig lærerutdanning 1-7 og 5-10 med studiegruppe i Kirkenes

Trenger du prekvalifisering i matematikk? ta kontakt med Tore Nesheim, se nederst i artikkelen.

Studietilbudet er organisert som et fleksibelt studium, hvor studentene kan velge å være bosatt på sin hjemplass og følge studiene gjennom 4-5 årlige fysiske samlinger i Alta og 4-5 årlige nettsamlinger i Hammerfest, Kirkenes og Storslett.

Mellom samlingene jobber man i lokale studentgrupper (basisgrupper) med tildelte oppgaver. Grupper og enkeltstudenter blir veiledet av faglærerne per Skype. Læringsressurser på nett brukes aktivt. Praksis i skole er en viktig læringsarena i en lærerutdanning. UiT vil teste ut en ny modell med økt bruk av hjemstedsskole til praksis og prosjektoppgaver.

Interesserte bes søke samordna opptak med søknadsfrist 15. april 2017.

1. november 2016 Les mer...

Studietilbud

Kirkenes kompetansesenter har kontakt og samarbeid med høyskoler og universitet som tilbyr desentraliserte og fleksible studier. Et samarbeid med alle kommunene i Øst-Fimmark skal arbeide for et bedre og mer forutsigbart tilbud om høuere utdanning i regionen.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om høyere utdanning.