Studietilbud

Kirkenes kompetansesenter har kontakt og samarbeid med høyskoler og universitet som tilbyr desentraliserte og fleksible studier. Et samarbeid med alle kommunene i Øst-Fimmark skal arbeide for et bedre og mer forutsigbart tilbud om høuere utdanning i regionen.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om høyere utdanning.