Eksamensavvikling

Vi arrangerer eksamen for utdanningsinstitusjoner, høgskoler og universitet.

Vi samarbeider om eksamensavvikling med mange universitet og høyskoler i Norge, og gjennomfører mer enn 40 forskjellige eksamener hvert år.

Studenter avklarer selv med sitt studiested om de kan avvikle eksamen ved Kirkenes kompetansesenter, og ordner nødvendig dokumentasjon. Det koster 650 kr  å avlegge eksamen her. I tillegg kommer utgifter til eksamensvakt og porto for sending av eksamensbesvarelsene.  På eksamensdagen møter kandidatene 30 minutter før eksamensstart, i henhold til studiestedets reglement. Ta med legitimasjon.

Ta kontakt på tlf 98 26 84 33, eller epost: komsen@svk.no  for avtale eller mer informasjon.