Eksempeltest norsk

Før oppmelding til offisielle norskprøver

Hvis du ønsker å se hvordan ditt nivå i norsk er før du melder deg opp til avsluttende prøve i norsk (A2, B1) eller Bergenstest (B2), så har du mulighet til å avlegge eksempeltest på Kirkenes kompetansesenter. Testen vil rettes av en av våre erfarne lærere, og du får testresultatet sammen med en evaluering. Evalueringen forklarer resultatet og peker på områder som bør prioriteres, for å videreutvikle norskkunnskapen i henhold til krav for de ulike testene.

Kontakt oss for nærmere avtale: komsen@svk.no, tlf 982 68 433

Mer informasjon om norskprøve A2 og B1 finner du her.

Mer innformasjon om Bergenstest (B2) finner du her.