Fleksibel lærerutdanning starter i Kirkenes høsten 2017

UiT starter 5 årig lærerutdanning 1-7 og 5-10 med studiegruppe i Kirkenes

Trenger du prekvalifisering i matematikk? ta kontakt med Tore Nesheim, se nederst i artikkelen.

Studietilbudet er organisert som et fleksibelt studium, hvor studentene kan velge å være bosatt på sin hjemplass og følge studiene gjennom 4-5 årlige fysiske samlinger i Alta og 4-5 årlige nettsamlinger i Hammerfest, Kirkenes og Storslett.

Mellom samlingene jobber man i lokale studentgrupper (basisgrupper) med tildelte oppgaver. Grupper og enkeltstudenter blir veiledet av faglærerne per Skype. Læringsressurser på nett brukes aktivt. Praksis i skole er en viktig læringsarena i en lærerutdanning. UiT vil teste ut en ny modell med økt bruk av hjemstedsskole til praksis og prosjektoppgaver.

Interesserte bes søke samordna opptak med søknadsfrist 15. april 2017.

UiT har ambisjoner om å starte nye kull med lærerutdanning 1-7 og 5-10 hvert år – med studentgrupper i Alta, Hammerfest, Kirkenes og Storslett.

Lærerbehovet øker. 15 prosent av grunnskolelærerne i Finnmark er 60 år eller eldre. Bare det utgjør 150 til 200 lærere de 5-6 neste årene, og det er i dag for få lærerstudenter under utdanning i Nord-Norge. Det fleksible tilbudet har UiT hatt som en forsøksordning i 2014 og 2015. Erfaringene fra forsøksordningen viste at studiet fikk relativt gode søkertall, men at en stor andel av søkerne ikke var kvalifisert. Blir det ikke nok kvalifiserte søkere ved et studiested, så faller tilbudet.

Opptakskravet til lærerutdanning er 3 i norsk og 4 i matematikk, og UiT vil i samarbeid med en videregående skole tilby gratis prekvalifisering av potensielle søkere til lærerutdanning vårsemesteret 2017 i fagene norsk og matematikk.

Studenter som ønsker en mer klassisk læringsmodell med ukentlig undervisning, kan søke seg til studiested Tromsø. 

 Les mer: Artikkel på UiT sine hjemmesider.

Kontaktperson for studiet og prekvalifisering:

Assisterende instituttleder Tore Nesheim

e-post: tore.nesheim@uit.no

tlf: 784 50 354