Godkjenning av utenlandsk utdanning

Personer som har tatt utdanning i et annet land kan søke om godkjenning gjennom NOKUT, Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen.

Informasjon om framgangsmåte og søknadsskjema finner du her.