Grunnskoleopplæring for voksne - start høsten 2021- oppmelding

Grunnskole - start høsten 2021

Sør-Varanger kommune ved Kirkenes kompetansesenter gir tilrettelagte opplæringstilbud for voksne på grunnskolens område. Grunnskoleopplæring for voksne er regulert i opplæringsloven §4A-1. Lovgrunnlag: De som er over opplæringspliktig alder, og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så lenge de ikke har rett til videregående opplæring etter §3-1.

 

Oppstart 2-årig grunnskoleutdanning for voksne,  23.august 2021

​Kom innom oss i Pasvikveien 2, 3 etg. for å få søknadsskjema, eller

send søknad til:  - Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet. Postboks 406, 9915 Kirkenes, eller på mail til komsen@svk.no

Søknadsfrist.09.04.2021 (9.april 2021)

Alle som søker, får innkalling til et informasjonsmøte!