Grunnskoleopplæring for voksne- oppmelding

Sør-Varanger kommune ved Kirkenes kompetansesenter gir tilrettelagte opplæringstilbud for voksne på grunnskolens område. Grunnskoleopplæring for voksne er regulert i opplæringsloven §4A-1. Lovgrunnlag: De som er over opplæringspliktig alder, og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så lenge de ikke har rett til videregående opplæring etter §3-1.

 

Oppstart 2-årig grunnskoleutdanning: 20.august 2018

Søknadsskjema finner du på vår hjemmeside:

http://www.kirkeneskompetansesenter.no/grunnskoleopplaering-for-voksne

Søknad sendes: - Kirkenes kompetansesenter Postboks 406, 9915 Kirkenes, eller på mail til komsen@svk.no

Søknadsfrist. 25.mai 2018