Grunnskoleopplæring for voksne

Sør-Varanger kommune ved Kirkenes kompetansesenter gir tilrettelagte opplæringstilbud for voksne på grunnskolens område. Dette omfatter eksamensretta grunnskoleopplæring for voksne, spesialundervisning for voksne på grunnskolens område, og realkompetansevurdering.

For spesialundervisning og realkompetansevurdering, se eget punkt i venstre menyrad.

Grunnskoleopplæring for voksne er regulert i opplæringsloven §4A-1. Lovgrunnlag: De som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så lenge de ikke har rett til videregående opplæring etter §3-1.

Søknad sendes Kirkenes kompetansesenter.

Søknadsskjema grunnskole for voksne finner du her.

Tips til nettsteder og bøker som kan brukes i til forberedelse finner du her.