Grunnskoleopplæring for voksne- oppmelding

Grunnskole, eventuelt også grunnleggende ferdigheter

Sør-Varanger kommune ved Kirkenes kompetansesenter gir tilrettelagte opplæringstilbud for voksne på grunnskolens område. Grunnskoleopplæring for voksne er regulert i opplæringsloven §4A-1. Lovgrunnlag: De som er over opplæringspliktig alder, og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så lenge de ikke har rett til videregående opplæring etter §3-1.

 

Oppstart 2-årig grunnskoleutdanning,  20.august 2020

Søknadsskjema finner du på vår hjemmeside:

http://www.kirkeneskompetansesenter.no/grunnskoleopplaering-for-voksne

​Eller kom innom oss i Pasvikveien 2, 3 etg.

Søknad sendes: - Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet. Postboks 406, 9915 Kirkenes, eller på mail til komsen@svk.no

Søknadsfrist. 2.juni 2020