Pris på kurs, tester og lærebøker

Kursdeltakere med rett og plikt til norskopplæring betaler ikke selv for kurset. De betaler et depositum for lærebøker som tilsvarer prisen på lærebok og ordbok. Dette får de tilbakebetalt ved avsluttet opplæring. For kursdeltakere som ikke har rett og plikt gjelder priser som under. For mer informasjon om hvem som hører til i hvilken gruppe les om rett og plikt her.

7. juni 2011 Les mer...