Forespørsel om kurs i norsk og samfunnskunnskap.

Vi ønsker å registrere alle mulige deltakere slik at vi kan sette i gang kurs når det er behov for det

Les mer


 

Pris på kurs, tester og lærebøker

Kursdeltakere med rett og plikt til norskopplæring betaler ikke selv for kurset. De betaler et depositum for lærebøker som tilsvarer prisen på lærebok og ordbok. Dette får de tilbakebetalt ved avsluttet opplæring. For kursdeltakere som ikke har rett og plikt gjelder priser som under. For mer informasjon om hvem som hører til i hvilken gruppe les om rett og plikt her.

7. juni 2011 Les mer...

Eksempeltest norsk

Før oppmelding til offisielle norskprøver

Hvis du ønsker å se hvordan ditt nivå i norsk er før du melder deg opp til avsluttende prøve i norsk (A2, B1) eller Bergenstest (B2), så har du mulighet til å avlegge eksempeltest på Kirkenes kompetansesenter. Testen vil rettes av en av våre erfarne lærere, og du får testresultatet sammen med en evaluering. Evalueringen forklarer resultatet og peker på områder som bør prioriteres, for å videreutvikle norskkunnskapen i henhold til krav for de ulike testene.

21. november 2012 Les mer...