Norsk prøver, Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven MARS 2021

Påmelding

Oppmelding tilnorskprøver,  samfunnskunnskapsprøven eller statsborgerprøven. 

 

 

NORSKPRØVER – STATSBORGERPRØVER –

SAMFUNNSKUNNSKAPSPRØVER

 

MARS  2021

Torsdag 18.03.21  NORSKPRØVER

Alle nivå  A1-A2, A2- B1 og B1-B2      muntlig og skriftlig

              

               Påmeldingsfrist lokale deltagere:  22.01.21

 

Påmelding kan også gjøres via KompetanseNorge ( www.norskprøven.no)

 mellom:    18.01.21 – 22.01.21

Pris: Norskprøver  Skriftlig  kr 900,-

                                  Muntlig kr 900,-

Gjelder ikke de som har rett til gratis prøve.

 

Onsdag 17.03.21      Statsborgerprøve  og samfunns-kunnskapsprøve

              

Samfunnskunnskapsprøve   kr  900,-  Påmeldingsfrist: 22.01.21

Gjelder ikke de som har rett til gratis prøve

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Statsborgerprøve  kr  900,-

Gjelder alle som skal avlegge prøve