Norskprøver

De tradisjonelle, skriftlige norskprøvene fases i år ut, og erstattes av digitale prøver fra vår 2014. Norskprøve 2 og 3 blir avviklet for siste gang i oktober 2013. Første mulighet for å gå opp til den nye norskprøven er i mai 2014. I 2014 vil det bli avviklet norskprøver to ganger, i mai/juni og november /desember. Dato for prøvene og påmeldingsfrister blir publisert på vox.no/prøver i løpet av høsten.

For mer informasjon om endringer i norskprøvegjennomføringen, les her.