obligatorisk prøve i samfunnskunnskap

For de som har fått innvilget opphold fra og med 1. september 2013

Alle som har fått opphold etter 1. september 2013, med rett og plikt, eller plikt til norskopplæring med samfunnskunnskap, har plikt til å ta en avsluttende prøve i samfunnskunnskap.

For de som følger undervisning ved kompetansesenteret, vil slik prøve bli arrangert i etterkant av gjennomført kurs i samfunnskunnskap.

for mer informasjon trykk her