Godkjenning av utenlandsk utdanning

Personer som har tatt utdanning i et annet land kan søke om godkjenning gjennom NOKUT, Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen.
26. september 2011 Les mer...

Rett og plikt til norskopplæring

Voksne innvandrere med en oppholdstillatelse som danner grunnlag for varig oppholdstillatelse, har rett og/eller plikt til å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. De som kom til Norge før 31.12.11, har rett og eller plikt til 300 timer norsk og samfunnskunnskap, mens de som kom etter 01.01.12, har rett og plikt til 600 timer. Personer med plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, har plikt til å gjennomføre 300 timer.

29. april 2010 Les mer...