Pris på kurs, tester og lærebøker

Kursdeltakere med rett og plikt til norskopplæring betaler ikke selv for kurset. De betaler et depositum for lærebøker som tilsvarer prisen på lærebok og ordbok. Dette får de tilbakebetalt ved avsluttet opplæring. For kursdeltakere som ikke har rett og plikt gjelder priser som under. For mer informasjon om hvem som hører til i hvilken gruppe les om rett og plikt her.

 Kurspris

Pris fra 1.august 2014 er kr 78,- per undervisningstime. Dette gir kurspriser på eksempelvis:

60 timer: kr 4680,- (gjelder pr i dag kurs på A1 og B1 nivå)

69 timer: kr 5382,- (gjelder pr i dag kurs på A2 nivå)

 Eksempeltest for offisiell norskprøve: kr 250,-

Pris lærebøker (pr januar 2015) oppgitt i kr: 

Nivå              

 læreverk             

tekstbok     arbeidsbok    ordliste
A1, trinn 1 På vei 425 365 135
A2 På vei 425 365 135
B1 Stein på stein 425 365 135
  Norsk nå  399  215  130
   Ord  330  305  

Prisene på lærebøker kan bli justert noe i forhold til kostpris hos vår leverandør. Vi har ingen fortjeneste på videresalg av lærebøker.