Realkompetansevurdering grunnskole

Kirkenes kompetansesenter har ansvaret for realkompetansevurdering av voksne på grunnskoleområdet.

 

For å kunne realkompetansevurderes av oss, må du være bosatt i Sør-Varanger kommune, og ha rett til opplæring etter opplæringslovas §4A-1 Grunnskole for voksne.

Realkompetansevurderingen vil gjennomføres i henhold til nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i grunnskoleopplæring (Utdanningsdirektoratet, september 2014).

Ønsker du realkompetansevurdering, kom innom for en samtale, eller ring: tlf 982 68 433.

Søknadsskjema for realkompetansevurdering finner du her.