50 timers kurs i samfunnskunnskap

De som har rett og plikt eller plikt til norsopplæring har også plikt til 50 timer opplæring i samfunnskunnskap. Vi arrangerer disse kursene for forskjellige språkgrupper til forskjellige tider, og setter opp nye kurs ved behov.

14. august 2013 Les mer...