Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven våren/sommeren 2020

Påmelding

Det er nå åpent for å melde seg på samfunnskunnskapsprøven eller statsborgerprøven. Ut fra den situasjonen vi er inne i, er det ikke satt datoer for gjennomføring av prøvene i vår/sommer.

Påmelding hos Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet skal denne gangen gjøres via mail: komsen@svk.no

I mailen skriver du: navn, hvilken prøve du skal ta, e-postadresse og mobilnummer. 

Vi tar kontakt  med deg når vi har datoer for prøvene klare.

Påmeldingsfrist: fredag 8.mai 2020

Forbehold om ledige plasser!

Pris: kr 900,-

​Gjelder ikke de som har rett til gratis prøve!

For mer informasjon se: https://www.kompetansenorge.no/norskprove/

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker råd og veiledning. Tlf.: 98 26 84 33