Spesialundervisning på grunnskolens område

Sør-Varanger kommune ved Kirkenes kompetansesenter gir tilrettelagte opplæringstilbud for voksne i henhold til opplæringsloven, §4A-2 Særskilt tilrettelagt opplæring for voksne.

Lovgrunnlaget: Personer som ikke har, eller som ikke kan få tilfredstillende utbytte av ordinært opplæringstilbud for voksne, har rett til spesialundervisning. Voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller vedlikeholde grunnelggende ferdigheter, har rett til slik opplæring.

Søknad sendes Kirkenes kompetansesenter.

Søknadsskjema for særskilt tilrettelagt voksenopplæring finner du her.

 

For spørsmål om logopedtjenester for voksne, ta kontakt med PP tjenesten,

tlf: 78 97 74 30