Utleie av lyd-bildestudio

Effektiv teknologi sparer tid og penger

Gjennomføring av møter, internopplæring med mer per lyd-bilde, kan spare deltakerne for både reisekostnader og -tid.

Kirkenes kompetansesenter har to moderne lyd-bildestudio som vi leier ut fra 450 kr/t. Studioene kan kobles opp mot flere andre studio, og kan gjøre gjennomføring av både møter, internundervisning, studier, eksamener og annet både mer effektivt og billigere.

Praktisk og teknisk support er inkludert, og det er mulig å bestille kaffe og annen servering.