UTLEIEPRISER

 

Priser for romutleie

Rom
PRIS
Klasserom m/PC til foreleser
Kr. 1500,-
Undervisningsrom m/klassesett PC
Kr. 2500,-
Grupperom
Kr. 800,-
Lyd/bilde kontortid (08.00-15.30)
Kr. 450,- pr. time
Lyd/bilde etter 15.30 og helg
Etter avtale

 

Klasserom passer for grupper opp til ca 25 personer, grupperommene rommer fra 5 til 15 personer.