Velkommen på kurs

Hvis du ønsker å registrere deg på kurs, så ta kontakt på komsen@svk.no , tlf 982 68 433 eller besøk oss i Pasvikveien 2, 3.etasje, inngang på baksiden av Fretexbygget, ved kinoen.

Du kan også registrere deg direkte på nett her.